O nas

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA”
W GŁOGOWIE

 

Nasze motto:

„To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata.”

                                                                                                 Mian Mian

 

Celem  przedszkola jest:

 • Stwarzanie szans do wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • Rozbudzanie u dzieci ciekawość świata
 • Ucznie twórczego działania i kreatywnego myślenia
 • Wprowadzanie w świat wartości
 • Kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich
 • Rozbudzanie umiłowanie do otoczenia
 • Zapewnianie poczucie bezpieczeństwa
 • Stwarzanie warunków do samorealizacji
 • Promowanie zachowań przyjaznych przyrodzie
 • Stwarzanie warunków do stymulowania rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Dawanie możliwości działania, obserwowania, przeżywania
 • Zapewnianie opieki w atmosferze akceptacji

 

                                                                                Cele naszej placówki realizowane są przez takie zadania jak:

 • Zapewnienie funkcji wychowawczych, opiekuńczych, kształcących
 • Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Oferowanie atrakcyjnych zajęć dodatkowych
 • Stwarzanie warunków do samorealizacji
 • Włączanie rodziców do procesu nabywania przez dzieci wiedzy i umiejętności
 • Dbanie o wysoką kulturę i kwalifikacje personelu przedszkola
 • Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Nasze przedszkole jest ekologiczne, estetyczne i kolorowe. Sale są wyposażone w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne .

Placówka zapewnia wszechstronną opiekę każdemu dziecku oraz stwarza warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.