RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „JAGÓDKA”

6.00 – 8.15 schodzenie się dzieci; zabawy swobodne, tematyczne, konstrukcyjne, naśladowcze, integracyjne, ortofoniczne; praca indywidualna z dziećmi; prowadzenie obserwacji

8.15 – 8.30 zabawa ruchowa ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela lub zestaw ćwiczeń porannych; przygotowanie do śniadania; czynności higieniczne, samoobsługowe

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne z całą grupą

10.00 – 11.00 spacery i zabawy na powietrzu, na placu zabaw; zabawy badawcze; obserwacje przyrodnicze

11.00 – 11.45 czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad (I danie)

11.45 – 13.30 dzieci młodsze: odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek; dzieci starsze: relaksacja, zajęcia indywidualne w małych grupach, utrwalanie wiadomości i umiejętności, zabawy wg zainteresowań dzieci, w okresie wiosenno-letnim zabawy na placu zabaw

13.30 – 14.15 czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad (II danie), podwieczorek

14.15 – 16.00 zabawy i gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy oparte na spontanicznej działalności dziecka, prace porządkowe w sali

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola:

  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczycielki)
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają na placu zabaw, organizowane są zabawy ruchowe i sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują zajęcia dydaktyczne
  • dwie piąte czasu - nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować czynności organizacyjne, opiekuńcze, samoobsługowe

Na podstawie ramowego rozkładu dnia każdy nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb dzieci.